PAMM-Systém

Čo je to PAMM systém kolektívneho investovania ?

PAMM účty sú službou, ktorá umožňuje kolektívne investovanie do projektov poskytujúcich investičné služby na forexe. Klient takto získa možnosť prijať investíciu od iného obchodníka alebo sám investovať prostriedky na účet profesionálneho obchodníka a stať sa tak spoluvlastníkom na jeho účte.

Ak obchodovať, tak profesionálne a so špičkovým STP/ECN brokerom FXCC.  Ak nedokážete sami obchodovať zo ziskom, odoberajte obchody najziskovejších obchodníkov, bezplatne a automaticky cez investičnú siet eToro (a získajte akcie spoločností na uvítanie ako darček).

PAMM systém pre kolektívne investovanie slúži  dvom typom klientov.

  1. Klienti, ktorý sa registrujú do PAMM- systému ako forex investori.
  2. Klienti, ktorý sa registrujú do PAMM- systému ako profesionálny forex obchodníci (Managing Traders)

Investori využívajú PAMM systém za účelom investovania prostriedkov na účty profesionálnych obchodníkov (Managing Trader's) z cieľom získať časť profitu z obchodov, ktoré profesionál uskutoční. Proces investovania prostriedkov je pod kontrolou spoločnosti instaforex. Po prevedení prostriedkov sa investor stáva podielníkom na účte profesionála proporcionálne k veľkosti jeho investície.

Aké príležitosti a výhodu tento moderný spôsob investovania ponúka ?

Typ účtov systému PAMM poskytuje všetkým účastníkom programu kontrolu a prehľad nad obchodnými operáciami , úrokmi a profitmi v automatickom režime. Na jeden účet, môže profesionálny obchodník priať neobmedzené množstvo investícií od neobmedzeného množstva investorov v neobmedzenom objeme. Zároveň umožňuje investovať ľubovoľnú sumu ( od 1 USD až po niekoľko stoviek tisíc dolárov) v závislosti od toho akú časť zisku chce investor obdržať.

Systém investovania PAMM je neprekonateľnou modernou metódou investovania prostriedkov do obchodov iných obchodníkov, bez obmedzenia minimálnej alebo maximálnej investovanej sumy.

Každý investor zúčastňujúci sa programu PAMM získava tieto príležitosti.

Prístup k monitorovaniu účtov profesionálnych obchodníkov, kde si môže vybrať účet obchodníka, na ktorý chce investovať prostriedky. Veľkosť investovanej sumy nieje obmedzená a závisí od investorovej istoty v pozitívny výsledok tejto transakcie.

Diverzifikácia rizika v podobe investovania menších súm do viacerých účtov. Pridanie investícií na rovnaký účet  - neexistuje obmedzenie množstva investícií. Automatické prevedenie ziskov z účtu manažujúceho obchodníka na účet invetora.

Prehľad o celkovej sume na PAMM účte profesionálneho obchodníka vrátane informácií o aktuálnom zisku. Možnosť získať kontaktné informácie profesionálneho obchodníka. Štatistický prehľad obchodovania manažujúceho obchodníka. Tento prehľad zahŕňa informácie o objeme investovania od iných obchodníkov.

Ochrana prostriedkov pred výberom profesionálnym obchodníkom z PAMM účtu je garantovaná. Len časť prostriedkov manažujúceho obchodníka, ktorá nieje nijako zapojená do obchodov je pre neho voľne dostupná na výber.

Ako sa stať PAMM investorom ?

Každý klient spoločnosti instaforex  ktorý má skutočný účet sa môže stať investorom v systéme PAMM. Stačí sa prihlásiť v partnerskom kabinete. Stačí si zvoliť PAMM systém v menu a registrovať sa.

Ihneď po registrácií sa váš účet stáva investičným účtom systému PAMM. To znamená, že okrem štandardných obchodných funkcií získate aj prístup k celej škále investičných služieb systému PAMM a možnosti získania profitov z účtov manažujúcich obchodníkov, ktorých si môžete vybrať v kontrolnom paneli. Investovať môžete od prvej chvíle po registrácií do systému. Pred prvom skutočnou investíciou v rámci systému PAMM sa odporúča oboznámiť sa z príležitosťami  systému PAMM a investovať najprv bezvýznamnú sumu na preskúmanie celého systému PAMM aj v praxi.

Ak obchodovať, tak profesionálne a so špičkovým STP/ECN brokerom FXCC.  Ak nedokážete sami obchodovať zo ziskom, odoberajte obchody najziskovejších obchodníkov, bezplatne a automaticky cez investičnú siet eToro (a získajte akcie spoločností na uvítanie ako darček).

Na spoznanie systému všetkých jeho stupňov by ste mali investovať najmenšiu sumu 1 USD ktorá vám umožní v praxi spoznať systém PAMM a spôsob poťčítania profitu z účtov profesionálnych obchodníkov.

FOREX strategies

Obchodovanie s CFD a Forexom nemusi býť vhodné pre všetkých investorov, pretože predstavuje vysoko špekulatívnu a rizikovú investíciu. Pred začatím obchodovania Vám dôrazne odporúčame zoznámiť sa so všetkými potenciálnymi rizikami súvisiace s obchodovaním CFD a Forexu, rovnako tak ako s pravidlami obchodovania týchto finančných nástrojov.