NYMEX

New York Mercantile Exchange (NYMEX) je medzinárodná, najväčšia fyzická komod itná burza. Je rozdelená do divízií NYMEX a COMEX. Obchodovanie s termínovanými energiami sa koná na burze NYMEX. Termínované kontrakty a opcie sa obchodujú na NYMEX pre vykurovanie a ropy, zemného plynu, uhlia, elektriny, propánu, kovov a benzínu. 

Obchodovanie ropy je úplne odlišné od forex obcho dovania, ale bude vyžadovať veľké množstvo znalostí trhu a jeho meny, ako je tomu  na devízovom trhu. Obchodníci ropy majú možnosť obchodovania ropy a zemného plynu pomocou E-mini termínovaných kontraktov, obchodovať na sieti na CME (Chicago Mercantile Exchange) alebo na Globex-e.

FOREX strategies

Obchodovanie s CFD a Forexom nemusi býť vhodné pre všetkých investorov, pretože predstavuje vysoko špekulatívnu a rizikovú investíciu. Pred začatím obchodovania Vám dôrazne odporúčame zoznámiť sa so všetkými potenciálnymi rizikami súvisiace s obchodovaním CFD a Forexu, rovnako tak ako s pravidlami obchodovania týchto finančných nástrojov.