Identifikácia trendu na Forexe

Schopnosť správne identifikovať trend je kľúčová pri obchodovaní na forexe. Jeho správna identifikácia zaručí, že nebudeme plávať proti prúdu a budem častejšie obchodovať na správnej strane trhu.

Identifikácia trendu dodáva sebavedomie pri vstupe do pozície  a umožní sa vyhnúť zlým obchodom tým, že ich účinne filtruje. Spolu s kvalitnou obchodnou stratégiou má schopnosť identifikovať trend cenu zlata.

Trendové čiary na Forexe

Tunel (kanál) na forexe, je zložený z dvoch rovnobežných čiar. V trende ho získame nakreslením čary na minimách a paralelnej čiary na  maximách. Tunely by mali byť tak ako samotné trendové čiary kreslené spojením hrán zhustených zón na forexe. Je na mieste vynechať extrémy v týchto zónach pri...
Obyčajne na zakreslenie trendovej čiary je potrebné spojiť aspoň 2 body maximá/minimá. Existuje však aj možnosť ako ju nakresliť len s použitím jedného referenčného bodu. Keď cena prelomí downtrendový tunel, dá sa predpokladať, že bude pokračovať vo svojim vzostupe. Spojte dva posledné vrcholy...
<< 1 | 2 | 3

Elliotové vlny na Forexe

V rokoch 1920-1930  žil génius a profesionálny účtovník v jednej osobe, menom Ralph Nelson Elliott. Vo svojich 66 rokoch, nakoniec zhromaždil dostatok dôkazov (a sebadôvery) na to zdieľať tento objav s celým svetom. Vydal jeho teórie v knihe s názvom Wave Principle.  Ak obchodovať, tak...
Cik-cak formácie Cik-cak formácie sú veľmi prudké výkyvy  v cene, ktoré idú proti prevládajúcemu trendu. Vlna B je typicky dĺžkovo  najkratšia oproti vlnám A a C. Tieto kľukaté vzory sa môžu stať dvakrát alebo trikrát v korekcii (2 až 3 kľukaté vzory sa spojili). Rovnako ako u všetkých...
Elliottove vlny sú fraktály. Každá vlna je zložená z čiastkových vĺn. Nezabudnite, že každá vlna je ovplyvnená vzorcami z čiastkových vĺn. Tento vzor sa opakuje ... Aby bolo ľahšie označiť tieto vlny, Elliottova vlnová teória má pridelených niekoľko kategórií vĺn, od najväčších po najmenšie. Sú to:...

Fibonacci na forexe

Fibonacciho postupnosť Fibonacciho rekonštrukcie boli odvodené z podobne pomenovanej matematickej postupnosti, objavenej v 12. storočí matematikom, ktorý bol známy ako Fibonacci. Táto sekvencia bola nájdená v rade objektov v celej prírode - od počtu kvetov po spôsob, akým sú usporiadané špirálové...
Použitie Fibonacci na FOREXe Fibonacciho rekonštrukcia danej úrovne začne tým, že sa vypočíta bodová vzdialenosť (napr. 300 bodov) medzi niektorými nedávno vysokými a nízkymi cenami (došlo k cenovému swingu).  Tieto body môžu byť najvyššie a najnižšie ceny pozorované počas kompletných...

FOREX strategies

Obchodovanie s CFD a Forexom nemusi býť vhodné pre všetkých investorov, pretože predstavuje vysoko špekulatívnu a rizikovú investíciu. Pred začatím obchodovania Vám dôrazne odporúčame zoznámiť sa so všetkými potenciálnymi rizikami súvisiace s obchodovaním CFD a Forexu, rovnako tak ako s pravidlami obchodovania týchto finančných nástrojov.