Identifikácia trendu na Forexe

Schopnosť správne identifikovať trend je kľúčová pri obchodovaní na forexe. Jeho správna identifikácia zaručí, že nebudeme plávať proti prúdu a budem častejšie obchodovať na správnej strane trhu.

Identifikácia trendu dodáva sebavedomie pri vstupe do pozície  a umožní sa vyhnúť zlým obchodom tým, že ich účinne filtruje. Spolu s kvalitnou obchodnou stratégiou má schopnosť identifikovať trend cenu zlata.

Trendové čiary na Forexe

Cieľ identifikácie trendu na forexe Hlavným cieľom technickej forex analýzy je zachytiť maximálne percento pohybu trendu na forexe (či už malého, stredného alebo veľkého trendu) - vstupom na začiatku a ukončením na konci jeho cenových výkyvov.  Ak obchodovať, tak profesionálne a...
Zhustená zóna na forexe, ktorá bola zasiahnutá niekoľkými trendmi je bojiskom medzi medveďmi a býkmi. Čím dlhšie cena zostane v tomto pásme, tým silnejšie je táto hladina rešpektovaná aj býkmi aj medveďmi. Keď sa cena k tomuto zhustenému pásmu priblíži zhora slúži ako support. Keď sa cena k tomuto...
Trhy strávia v pásmach množstvo času. Falošné breakouty sú pritom častejšie ako skutočné. Nalákajú obchodníkov, ktorý chcú nasledovať nový rodiaci sa trend. Pre amatérskych obchodníkov je falošný breakout pohromou a naopak profesionálny obchodníci ich milujú. Profesionáli očakávajú, že sa cena...
Obchodníci na forexe sa snažia profitovať predajom keď je cena vysoko a nákupom na nízkej cene. Trend nastáva vtedy keď cena počas dlhšej doby klesá alebo stúpa. Trend smerom nahor (uptrend) sa vyznačuje nárastmi ceny, ktoré sú vyššie ako predchádzajúce maximá, zatiaľ čo vytvorené dna sú vyššie ako...
Uptrend sa objavuje keď sú býci v prevahe. Medveďom sa krátkodobo darí znížiť cenu, len aby ju býci vyhnali do nových maxím. Na forexe sa downtrend  objavuje keď sú medvede v prevahe. Býkom sa krátkodobo darí zvýšiť cenu, na čo medvede reagujú jej stlačením do nižších miním. Ak sú sily býkov a...
Po tom čo úspešne identifikujete trend máte v podstate dve možnosti. Vstúpiť do obchodu okamžite alebo počkať na korekciu na lepšej cene. Ak reagujte okamžite a vstúpite do pozície váš stop loss bude nevyhnutne ďalej  od vášho vstupu. Ak počkáte na korekciu – pullback formáciu budete riskovať...
Je potrebné si uvedomiť, že každý inštrument na forexe je súčasne v trende aj v pásme. Neskúsený obchodník sleduje jedno časové pásmo. Keďže trh existuje v rôznych časových rámcoch trendy a pásma z iných časových rámcoch často úplne potopia ich obchody. Na hodinovom grafe môžeme vidieť pokračujúci...
Graf na forexe  ukazuje činnosť obchodníkov - medveďov a býkov. Vrcholy na vzostupoch ukazujú kde sa býci nadýchli a medvede získali kontrolu. Dná na poklesoch ukazujú kde sa medvede zastavili a býci získali kontrolu nad trhom. Čiara nakreslená na grafe spojením miest kde jedna skupina...
Hodnotenie trendových čiar na forexe Najzásadnejším údajom na nakreslenej trendovej čiare je jej sklon. Pokiaľ trendová čiara mieri smerom nahor, situáciu kontrolujú býci a je namieste hľadať vhodné miesto k nákupu. Pokiaľ čiara miery smerom nadol prevahu majú medvede a je vhodné otvoriť short...
Obchodujte v smere sklonu trendovej čiary. Ak smeruje smerom nadol hľadajte vstupy do short pozícií. Ak jej sklon smeruje nahor hľadajte vstupy do long pozícií. Trendová čiara je supportom / rezistenciou. V uptrende nakupujte pri dotykoch ceny s trendovou čiarou. Umiestnite ochranný Stop loss...
<< 1 | 2 | 3 >>

Elliotové vlny na Forexe

V rokoch 1920-1930  žil génius a profesionálny účtovník v jednej osobe, menom Ralph Nelson Elliott. Vo svojich 66 rokoch, nakoniec zhromaždil dostatok dôkazov (a sebadôvery) na to zdieľať tento objav s celým svetom. Vydal jeho teórie v knihe s názvom Wave Principle.  Ak obchodovať, tak...
Cik-cak formácie Cik-cak formácie sú veľmi prudké výkyvy  v cene, ktoré idú proti prevládajúcemu trendu. Vlna B je typicky dĺžkovo  najkratšia oproti vlnám A a C. Tieto kľukaté vzory sa môžu stať dvakrát alebo trikrát v korekcii (2 až 3 kľukaté vzory sa spojili). Rovnako ako u všetkých...
Elliottove vlny sú fraktály. Každá vlna je zložená z čiastkových vĺn. Nezabudnite, že každá vlna je ovplyvnená vzorcami z čiastkových vĺn. Tento vzor sa opakuje ... Aby bolo ľahšie označiť tieto vlny, Elliottova vlnová teória má pridelených niekoľko kategórií vĺn, od najväčších po najmenšie. Sú to:...

Fibonacci na forexe

Fibonacciho postupnosť Fibonacciho rekonštrukcie boli odvodené z podobne pomenovanej matematickej postupnosti, objavenej v 12. storočí matematikom, ktorý bol známy ako Fibonacci. Táto sekvencia bola nájdená v rade objektov v celej prírode - od počtu kvetov po spôsob, akým sú usporiadané špirálové...
Použitie Fibonacci na FOREXe Fibonacciho rekonštrukcia danej úrovne začne tým, že sa vypočíta bodová vzdialenosť (napr. 300 bodov) medzi niektorými nedávno vysokými a nízkymi cenami (došlo k cenovému swingu).  Tieto body môžu byť najvyššie a najnižšie ceny pozorované počas kompletných...

FOREX strategies

Obchodovanie s CFD a Forexom nemusi býť vhodné pre všetkých investorov, pretože predstavuje vysoko špekulatívnu a rizikovú investíciu. Pred začatím obchodovania Vám dôrazne odporúčame zoznámiť sa so všetkými potenciálnymi rizikami súvisiace s obchodovaním CFD a Forexu, rovnako tak ako s pravidlami obchodovania týchto finančných nástrojov.