Základné formácie sviečok na Forexe 

Sviečky zobrazujú už na prvý pohľad viac informácií ako akýkoľvek iný spôsob vyobrazenia ceny na Forexe.Z tohto dôvodu ich mnoho obchodníkov obľubuje a používa ako solídny základ pre svoje obchodovanie na Forexe

Dĺžka tela sviečky ukazuje relatívnu zmenu v otváracej a uzatváracej cene za zvolený časový úsek ( napríklad 15 minút, 1 hodina, 4 hodiny) – čím dlhšie telo tým väčší pohyb za daný čas. 

Farba sviečky je kľúčovou informáciou. Zelená/ prázdna sviečka ma otváraciu cenu na spodnej strane a uzatváraciu hore u červenej sviečky, ktorá býva zobrazená aj ako vyplnená je to presne naopak.

Forex Formácie 1.

28.05.2011 13:52

 

Hviezda doji - (v strede) sa objavuje tam kde otváracia a uzatváracia cena na konci danej periódy sú prakticky totožné – čo sa prejaví ako veľmi malé až prakticky žiadne telo sviečky. Dĺžka tieňov na jej oboch stranách neovplyvňuje uzatváraciu cenu.

Všeobecná interpretácia je,  že trend je v danej chvíli neistý čo je dôvod trpezlivo počkať ktorým smerom sa trh rozhodne ďalej ísť.

28.05.2011 13:56

 

Keď sa otváracia a uzatváracia cena na Forexe objaví na konci danej časovej periódy vytvorí sa takzvaná Gravestone doji ( Doji náhrobného kameňa) - v strede. Táto sviečka signalizujem, že trh narazil na rezistenciu a nákupcovia strácajú dôveru v uptrend kedže nemusia byť ochotný  prelomiť cenové maximum.  Môže nastať reverz trendu smerom nadol.

28.05.2011 14:00

 

Keď sa otváracia a uzatváracia cena na Forexe objaví na začiatku danej časovej periódy vytvorí sa hviezda doji z dlhým chvostom ( alebo tiež dlhonohá doji ) - v strede. Interpretácia je, že cena dosiahla support  a je pravdepodobná zmena trendu smerom nahor.

28.05.2011 14:03

 

Točiace sa vrcholy ako formácia vo Forexe pozostáva zo sviečok, ktoré majú malé telá, ktoré môžu byť buď zelené alebo červené. Tieto ich drobné telá signalizujú, že za daný čas rozdiel medzi otváracou a uzatváracou cenou bol veľmi malý. Z tohto dôvodu bývajú interpretované ako prejav nerozhodnosti, ktorá môže zvýšiť pravdepodobnosť otočenia aktuálneho trendu. 

28.05.2011 14:09

 

Obe tieto sviečky majú dlhý spodný tieň, malé telo a žiadny alebo len veľmi malý vrchný tieň a sú vnímané ako ďalší signál trhu o neistote a vo väčšine prípadov poskytujú dôvod sa domnievať, že trend sa po potvrdení otočí.

Ak sa tento vzorec ukáže na spodku klesajúceho trendu hovorí sa mu kladivko ( prázdne/zelené telo) a ak sa naopak objaví na vrchole stúpajúceho trendu zvykne sa mu hovoriť obesenec ( vyplnené/ červené telo sviečky).

28.05.2011 14:15

 

Ranná hviezda sa vytvorí po tom čo cena dosiahla support pri klesajúcom trende. Má malé a duté/zelené telo ktoré nasleduje po klesajúcej červenej sviečke a vytvára tak miesto kde sa trh otáča. Toto je potrvrdené treťou sviečkou kedy cena výrazne stúpne

28.05.2011 14:16

 

Zatiaľ čo čo ranná hviezda je signálom optimistickým večerná hviezda je naopak pesimistickým znamením, ktoré sa objavuje na konci klesajúceho trendu.

28.05.2011 14:18

 

Shooting  hviezda je pomerne robustný signál pádu ceny. Túto formáciu je dobré hľadať ak očakávate pád trhu – signalizuje že nákupcovia váhajú či hnať cenu vyšie.

FOREX strategies

Obchodovanie s CFD a Forexom nemusi býť vhodné pre všetkých investorov, pretože predstavuje vysoko špekulatívnu a rizikovú investíciu. Pred začatím obchodovania Vám dôrazne odporúčame zoznámiť sa so všetkými potenciálnymi rizikami súvisiace s obchodovaním CFD a Forexu, rovnako tak ako s pravidlami obchodovania týchto finančných nástrojov.